Προγράμματα - Επιδοτήσεις

 
 

Επιχειρούμε Έξω

20/11/2017


Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.  Προϋπολογισμός ...

Δηλώστε συμμετοχή στα σεμινάρια.